Aktivity Školského parlamentu 2023/2024

Rozhlasová nahrávka Biela pastelka

Školský parlament podporuje celoslovenskú verejnú zbierku, ktorá pomáha nevidiacim a slabozrakým. Prostredníctvom školského rozhlasu sme vyzvali všetkých, aby sa aktívne zapojili do tejto charitatívnej činnosti. Ďakujeme.

https://www.sosca.sk/2023/09/26/verejna-zbierka-biela-pastelka/

Informačný panel dobrovoľníckej činnosti

Naše dve členky ŠP Eliška Bytčánková a Vanesa Chabrečková z triedy III. A sa zapojili do peknej aktivity pri tvorbe informačného panela dobrovoľníckej činnosti pre žiakov a učiteľov, ktorý oboznamuje do ktorých oblastí sa všetci môžeme zapojiť a prejaviť solidaritu, humánnosť či empatické cítenie. Spolupracovali s koordinátorkou dobrovoľníckej činnosti Mgr. Chilou.

Rozhlasové vysielanie Európsky deň jazykov

Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov si členovia ŠP pripravili krátke rozhlasové vysielanie, v ktorom  poukázali na dôležitosť učenia sa cudzích jazykov. Pripravili si niekoľko zaujímavých faktov, prezentovali zahraničnú odbornú prax, projekt Erasmus+ a program eTwinning ako jednu z možností, ktorú ponúka naša škola pre žiakov, aby si zdokonaľovali svoje jazykové zručnosti.  Na záver nás informovali o pripravovaných aktivitách spojených s Európskym dňom jazykov v našej škole.

https://www.sosca.sk/2023/09/27/europsky-den-jazykov/