Aktivity Školského parlamentu 2023/2024

Rozhlasová nahrávka Biela pastelka

Školský parlament podporuje celoslovenskú verejnú zbierku, ktorá pomáha nevidiacim a slabozrakým. Prostredníctvom školského rozhlasu sme vyzvali všetkých, aby sa aktívne zapojili do tejto charitatívnej činnosti. Ďakujeme.

https://www.sosca.sk/2023/09/26/verejna-zbierka-biela-pastelka/

Informačný panel dobrovoľníckej činnosti

Naše dve členky ŠP Eliška Bytčánková a Vanesa Chabrečková z triedy III. A sa zapojili do peknej aktivity pri tvorbe informačného panela dobrovoľníckej činnosti pre žiakov a učiteľov, ktorý oboznamuje do ktorých oblastí sa všetci môžeme zapojiť a prejaviť solidaritu, humánnosť či empatické cítenie. Spolupracovali s koordinátorkou dobrovoľníckej činnosti Mgr. Chilou.

Rozhlasové vysielanie Európsky deň jazykov

Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov si členovia ŠP pripravili krátke rozhlasové vysielanie, v ktorom  poukázali na dôležitosť učenia sa cudzích jazykov. Pripravili si niekoľko zaujímavých faktov, prezentovali zahraničnú odbornú prax, projekt Erasmus+ a program eTwinning ako jednu z možností, ktorú ponúka naša škola pre žiakov, aby si zdokonaľovali svoje jazykové zručnosti.  Na záver nás informovali o pripravovaných aktivitách spojených s Európskym dňom jazykov v našej škole.

https://www.sosca.sk/2023/09/27/europsky-den-jazykov/

Projektové vzdelávanie školského parlamentu

Dňa 16. – 17. 10. 2023 sa členovia školského parlamentu Lenka Kožová, Eliška Bytčánková, Aneta Kráľová, Michal Gavlák a Lukáš Turiak zúčastnili vzdelávacej workshopovo – diskusnej aktivity v Kysuckom Novom Meste, ktorú organizovala Rada mládeže Žilinského kraja. Počas dvoch dní realizovali viaceré motivačné aktivity s členmi tímu Rady mládeže Žilinského kraja a naučili sa, ako písať malý projekt. Pripravili si podklady k napísaniu projektu Spoznávame sa navzájom, ktorý 26. 10. 2023  oficiálne podala Lenka Kožová  na Radu mládeže Žilinského kraja.

https://www.sosca.sk/2023/10/23/projektove-vzdelavanie-skolskeho-parlamentu/

Školský parlament v úlohe koordinátorov

Pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu si naši dvaja členovia školského parlamentu Michal Gavlák a Aneta Kráľová pripravili workshopovo – diskusnú aktivitu pre prvákov hotelovej akadémie. Vyskúšali si, aké je to byť v úlohe koordinátorov a organizovať aktivity pre žiakov. Obidvaja získali novú skúsenosť a ich zručnosti a prístup ocenili aj naši prváci.

https://www.sosca.sk/2023/11/20/skolsky-parlament-v-ulohe-koordinatorov/

Školský parlament na odbornej konferencii v škole

Pod záštitou školského parlamentu sa 29. 11. 2023 sa v našej škole uskutočnila 2. odborná konferencia pod názvom Prínos programu Erasmus+ a systému duálneho vzdelávania pre podporu kvality odborného vzdelávania a prípravy. Pri realizovaní aktivít na konferenciu sme spolupracovali s koordinátorkou projektovej činnosti PhDr. Mravcovou. Sme vďační, že sme  nadobudli nielen nové skúsenosti, ale aj nové poznatky ako pozvaní hostia konferencie. 

https://www.sosca.sk/2023/12/07/odborna-konferencia-v-strednej-odbornej-skole-obchodu-a-sluzieb-cadca/

Spoločne proti drogám

Naše dve členky školského parlamentu Eliška Bytčánková a Vanesa Chabrečková  sa aktívne zapojili  do zaujímavých zážitkových aktivít, zameraných na prevenciu proti drogám a iným patologickým javom v spolupráci s koordinátorkou prevencie Ing. Švejdovou. Týždeň boja proti drogám bol doplnený rozhlasovým vysielaním, v ktorom sme zdôraznili význam prevencie v boji proti zneužívaniu drog a zároveň sme dali do povedomia informácie o legálnych a nelegálnych drogách.

https://www.sosca.sk/2023/12/15/europsky-tyzden-boja-proti-drogam-aj-u-nas/ 

Projekt školského parlamentu Spoznávame sa navzájom

Náš školský parlament sa po prvýkrát zapojil do projektovej činnosti s názvom Spoznávame sa navzájom. Projekt bol podporený z programu Erasmus + v rámci projektu Udržateľnosť a kvalita participácie školských parlamentov, ktorý realizuje Rada mládeže Žilinského kraja v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom. Projekt bol zameraný na vzájomné spoznávanie sa členov školského parlamentu jeho  zviditeľnenie v škole prostredníctvom nových informačných zdrojov pre lepšiu komunikáciu pri organizovaní žiackych aktivít. Záverečnú správu malého projektu sme poslali 18. 12. 2023. Sme veľmi radi, že sme to zvládli.

https://www.sosca.sk/2023/12/15/spoznavame-sa-navzajom/

Mikuláš v škole

Už tradične naši členovia školského parlamentu organizujú Mikuláša v škole. Počas dvoch vyučovacích hodín, Mikulášsky sprievod zavítal ku všetkým v škole, rozdával sladkosti a krásne papierové ružičky, ktoré vytvorili naši žiaci praxujúci v bufete. Aj o rok chceme rozdávať dobrú náladu! 

https://www.sosca.sk/2023/12/15/mikulas-v-kocke/

Vianočná akadémia

Koniec školského roka je tradične spojený s Vianočnou akadémiou, ktorú pravidelne organizuje školský parlament.  Vianočné vystúpenia žiakov z jednotlivých tried boli výborné, a tak sme mohli ukončiť kalendárny rok v dobrej nálade.  Program uvádzali Danka Ligačová a Janka Kubačáková, spolupracovníčky školského parlamentu.

https://www.sosca.sk/2024/01/09/vianocna-akademia-v-kocke/

Udelenie certifikátu Youthpass 

Členovia školského parlamentu  Lenka Kožová, Lukáš Turiak, Aneta Kráľová, Michal Gavlák a Eliška Bytčánková  splnili podmienky udelenia certifikátu Youthpass !

Youthpass je určený všetkým tým, ktorí sa zúčastnili aktivít v rámci programu Erasmus+ a chcú získať potvrdenie – certifikát o získaných kompetenciách počas trvania svojho projektu.

Tento certifikát môžu členovia použiť v životopise ako podporný materiál pri dokladovaní aktívnej dobrovoľníckej činnosti počas strednej školy. Naši členovia ho získali za realizáciu úspešného

projektu s názvom Udržateľnosť a kvalita participácie školských parlamentov, ktorý zastrešovala RMŽK. Gratulujeme!

Aktivity v škole pri priležitosti Dňa bezpečného internetu 2024

V rámci Medzinárodného dňa bezpečného internetu 6. 2. 2024 sa opätovne uskutočnili v našej škole rôzne zaujímavé aktivity. Veľmi  nás zaujala tohtoročná téma – Šírme digitálne dobro. Náš školský parlament urobil krásne nové informačné panely na túto tému a hlavne sme sa rozhodli, že urobíme v niektorých triedach zážitkové aktivity s našou koordinátorkou prevencie Ing. Zuzanou Švejdovou na tému – „Kyberšikana vie ublížiť – preto šírme digitálne dobro“. Využili sme takzvaný peer mentoring – keď starší žiak učí mladšieho žiaka. Našim žiakom sa to veľmi páčilo.

Prostredníctvom týchto aktivít sme viac spoznali žiakov z nižších ročníkov, pričom sme sa veľa dozvedeli o kyberšikanovaní, ktoré hlavne na základnej škole, zakúsili mnohí žiaci a ťažko sa s tým vyrovnávajú doteraz. Využili sme pritom materiály, ktoré sme si sami zhotovili z dostupných internetových zdrojov ako aj informácie, ktoré nám poskytla naša koordinátorka prevencie. Do tejto krásnej akcie sme zapojili okolo 150 žiakov.

Eliška Bytčánková a členovia školského parlamentu

Voľba kráľa/ kráľovnej Kocky 

Dňa 14. 02. 2024 v priestoroch veľkej telocvične zorganizovali žiaci V. A triedy v spolupráci so školským parlamentom celoškolskú, socializačnú aktivitu s názvom Voľba kráľa/ kráľovnej Kocky. Hlasovanie kráľa/ kráľovnej Kocky prebehlo od 9. 02. 2024 prostredníctvom aplikácie EduPage. Z nominovaných štyroch žiačok získala najviac hlasov Aneta Kráľová zo IV. A triedy. Program podujatia bol bohatý na rôzne valentínske aktivity a súťaže.

Koordinátorka environmentálnej výchovy Ing. Eva Polačková informovala o získanej finančnej sume zo zberu zálohovaných fliaš a plechoviek, ktoré prebieha v škole od októbra 2023. Členovia školského parlamentu získali darček ako vďaku za dobrovoľnú a prospešnú činnosť. Výťažok zo zberu bude určený pre vytvorenie oddychovej zóny pre žiakov školy.

https://www.sosca.sk/2024/02/29/volba-krala-kralovnej-kocky-2/