Moje financie

Dňa 20. 03. 2024 sa uskutočnila školská súťaž z oblasti finančnej gramotnosti. Súťažili  žiaci druhých ročníkov študijných odborov. Úlohy boli zamerané na riešenie úloh z finančnej matematiky, ale aj na úlohy súvisiace s finančnou gramotnosťou v bežnom živote.  Súťažiaci sa potrápili s 20  úlohami.  Niektorí ich zvládli  výborne (70% – 60% správnych odpovedí), ale našli sa aj takí, ktorí majú v tejto oblasti slabé vedomosti. Traja  najlepší  boli ocenení diplomom:

1. miesto: Karin Plánková – II.I

2. miesto: Tamara Babuliaková – II. A

3. miesto: Samuel Suran – II. I

Mgr. Iveta Chilá