Protidrogový vlak Revolution Train

Mestská polícia Čadca pripravila pre základné a stredné školy ako aj pre verejnosť  v našom meste opäť po dvoch rokoch predstavenie unikátneho a veľmi úspešného projektu REVOLUTION TRAIN, tzv. PROTIDROGOVÝ VLAK, ktorý je zameraný na primárnu prevenciu drogových závislostí detí a mládeže.  Z našej školy sa na interaktívnej prednáške zúčastnilo 16 žiakov z I. A a III. A. Vo vlaku sme si vypočuli a pozreli skutočný filmový príbeh mladých ľudí závislých na drogách. Film sprevádzali neuveriteľné rekvizity ľudského organizmu, ktoré sa menili pod vplyvom drog. V šiestich vagónoch boli pripravené nebezpečné miesta z filmu (bar, autonehoda, väzenská cela, drep). Mohli sme si vyskúšať, aké to je byť vo väzení, videli sme, ako vyzerá bývanie drogovo závislých ľudí ap. Tento jedinečný projekt nás všetkých veľmi zaujal. Uvedomili sme si, že drogy nám môžu nielen nenávratne poškodiť naše zdravie, ale určite nám berú našu slobodu a za svoj život sme iba my sami zodpovední.

Nina Machovčáková, III. A