SOŠ obcchodu a služieb Čadca

Súťaž Skills Slovakia