SOŠ obcchodu a služieb Čadca

Stredná odborná škola obchodu a služieb

ČadcaSOŠ obcchodu a služieb Čadca

Komplexný rozvoj osobnosti, učiť sa spoločne poznávať, konať, žiť spoločne, učiť sa, byť vzdelaní.

Aktuality

SOŠ obcchodu a služieb Čadca

Súťaž Skills Slovakia

SOŠ obcchodu a služieb Čadca
ERASMUSDAYS LOGO

#ErasmusDays2022

SOŠ obcchodu a služieb Čadca

O škole

Rozvíjame školu ako modernú učiacu sa konkurencie schopnú silnú organizáciu v regióne zameranú na poskytovanie kvalitných služieb žiakom a verejnosti, na spoluprácu s rodičmi, odbornou a laickou verejnosťou, na podporu duálneho systému vzdelávania a celoživotného vzdelávania.

 
caf
Duálne vzdelávanie
erasmus