SOŠ obcchodu a služieb Čadca

Stredná odborná škola obchodu a služieb

Centrum odborného vzdelávania a prípravy
pre obchod, gastronómiu, hotelierstvo a cestovný ruch

ČadcaSOŠ obcchodu a služieb Čadca

Komplexný rozvoj osobnosti, učiť sa spoločne poznávať, konať, žiť spoločne, učiť sa byť, byť vzdelaní.

Aktuality

Deň detí

O škole

Rozvíjame školu ako modernú učiacu sa konkurencie schopnú silnú organizáciu v regióne zameranú na poskytovanie kvalitných služieb žiakom a verejnosti, na spoluprácu s rodičmi, odbornou a laickou verejnosťou, na podporu  systému duálneho vzdelávania  a celoživotného vzdelávania.

 
caf
Duálne vzdelávanie
erasmus