Verejná zbierka Žltý narcis

Žltý narcis – živý alebo umelý už 28 rokov vníma slovenská verejnosť ako symbol verejnej zbierky na pomoc onkologickým pacientom. Každoročne ju organizuje Liga proti rakovine.

Z vyzbieraných peňazí Liga podporuje rozvoj diagnostiky, liečby, výskumu či vybavenie nemocníc a hospicov. Organizuje tiež bezplatné relaxačné pobyty pre pacientov, vedie Centrá pomoci s poskytovaním bezplatných služieb a financuje prevádzku Domov pre rodičov detí liečených na rakovinu v nemocnici.

Na Slovensku sa Deň narcisov po prvý raz konal v roku 1997 v šiestich slovenských mestách. V tomto roku sa verejná zbierka uskutočnila 18. apríla a mala tieto identifikačné znaky:

  • Žltý narcis so zeleným štítkom „Ďakujeme – Liga proti rakovine“ a
  • Heslo: „Na koho myslíš, keď si pripínaš narcis?“

V našej škole zbierku vykonali žiačky V. A – Vanda Petreková, Lenka Kožová, Katarína Halvoníková a Klaudia Rebrošová. Vyzbieraná suma bola vo výške 174,41 €. Ďakujeme!

Eva Brezovská, koordinátorka VMR