Naše žiačky v Mládežníckom parlamente Žilinského kraja

Mládežnícky parlament je neformálne, dobrovoľné, nepolitické združenie školských parlamentov stredných škôl, ktoré má podpornú a iniciatívnu funkciu, pričom spolupráca aktérov v oblasti mládeže je postavená na spoločných princípoch.

Náš školský parlament sa už v minulom školskom roku zúčastňoval stretnutí organizovaných Žilinským samosprávnym krajom, na ktorých sa myšlienka založenia Mládežníckeho parlamentu v Žilinskom kraji postupne formovala. Oficiálne ho tvoria školské parlamenty stredných škôl z regiónov Horné Považie, Orava, Liptov, Turiec a Kysuce.

Za región Kysuce boli 22. 4. 2024 nominované aj naše členky školského parlamentu Eliška Bytčánková, Vanesa Chabrečková, Romana Klieštiková, Tatiana Behanová a Lucia Jedináková.

Gratulujeme a prajeme úspešnú reprezentáciu školy!

PaedDr. Silvia Okuliarová, koordinátorka školského parlamentu