Deň učiteľov v našej škole

„Jeden deň s dobrým učiteľom je viac ako tisíc dní usilovného samoštúdia.“

(Ján Amos Komenský)

Deň učiteľov spoločnosť uznáva a chápe ako vyslovenie vďaky všetkým pedagógom za námahu, obetavosť a nekonečné úsilie, ktoré do svojej práce vkladajú.

Naša škola poskytuje žiakom nielen vzdelanie a prax, ale aj zázemie spojené so zážitkami, priateľstvami, láskami a krásnymi spomienkami. Triedni učitelia sú najbližšími učiteľmi, ktorí chápu a prežívajú so svojimi žiakmi dobré aj zlé chvíle. Zásluhou koordinátorov sa mnohokrát študenti zamýšľajú nad neľahkými životnými situáciami a spoločne hľadajú riešenie. Sú zapájaní do rôznych školských i mimoškolských aktivít, ktoré  nedovoľujú byť ľahostajnými a pasívnymi voči druhým v spoločnosti. Keď sa cítia bezradní, školská psychologička im vždy ochotné podá pomocnú ruku. Majstri učia, ako využívať teóriu v praktických zručnostiach a premieňať ju na tvorivé dielo. Učitelia ponúkajú možnosť spoznávať kultúru a gastronómiu zahraničných krajín cez školské  projekty, ako je napríklad Erasmus + či zahraničná odborná prax.

Pri príležitosti Dňa učiteľov riaditeľka školy Ing. Ľudmila Verčimáková udelila Plaketu Jána Amosa Komenského našim kolegyniam Ing. Eve Brezovskej, Ing. Márii Janíčkovej a majsterkám odbornej výchovy Bc. Zuzane Dankovej a Darine Kirnovej za ich dlhoročnú tvorivú pedagogickú činnosť, prínos v inovácii a za vynikajúce výsledky, ktoré dosahujú vo svojom povolaní. Za obetavú prácu a úsilie nielen v mimoškolskej príprave žiakov boli vecným darom odmenené Mgr. Andrea Sabelová, Ing. Erika Liščáková, Bc. Darina Markuliaková, Bc. Terézia Babuliaková, Jana Lalíková, Dana Dolečková a Viliam Prengel.

PaedDr. Okuliarová, PaedDr. Valková