Prednáška k založeniu živnosti

27. 3. 2024 sa triedy IV. I, V. A, II. P a IV. H zúčastnili prednášky o živnostenskom podnikaní s vedúcou odboru živnostenského podnikania OÚ Čadca, Ing. G. Lukáčovou. Žiaci získali cenné informácie o živnostenskom podnikaní a boli oboznámení s možnosťami podnikania vo svojich odboroch. Prezentácia bola doplnená aj množstvom príkladov z praxe, čo žiakov veľmi  zaujalo. Zároveň boli oboznámení so zmenami od 1. 4. 2024. Nadobudnuté vedomosti môžu žiaci využiť na hodinách odborných predmetov, pri zostavovaní podnikateľského plánu a tiež pri začatí vlastnej podnikateľskej činnosti vo forme živnosti.

Ing. Mária Janíčková