Projektové vzdelávanie školského parlamentu

Členovia školského parlamentu pri SOŠ obchodu a služieb Čadca sa 16. – 17. 10. 2023zúčastnili vzdelávacej workshopovo – diskusnej aktivity v Kysuckom Novom Meste, ktorú organizovala Rada mládeže Žilinského kraja v partnerstve so Žilinským samosprávnym krajom. Vzdelávacej aktivity sa zúčastnili žiaci študijného odboru hotelová akadémia: Lenka Kožová, Eliška Bytčánková, Aneta Kráľová, Michal Gavlák a Lukáš Turiak.

Cieľom stretnutia bolo naučiť členov školského parlamentu podať a realizovať malý projekt zameraný na udržateľnosť a kvalitu participácie školských parlamentov, ktorý je súčasťou programu Erasmus +.

Výstupom spoločnej aktivity našich žiakov bolatvorba projektu s názvom Spoznávame sa navzájom, ktorú podá za našu školu predsedníčka školského parlamentu Lenka Kožová. O výsledku našej projektovej činnosti vás budeme neskôr informovať.

Veríme, že sa nám spoločne podarí priblížiť zmysluplnú prácu členov školského parlamentu a zapojiť do školského diania viac našich žiakov.

 PaedDr. Silvia Okuliarová, koordinátorka ŠP