Deň matiek

V tento sviatočný deň vzdávame úctu matkám a materstvu. My sme si ho pripomenuli 10. 5. 2024, kedy žiačky študijného odboru kozmetik a učebného odboru kaderník svojimi službami skrášlili mamy, ktoré k nám zavítali, čím im spríjemnili tento sviatočný deň.

Bc. Katarína Rajteková