Európsky týždeň boja proti drogám aj u nás

Milí žiaci,

každoročne tretí novembrový týždeň je venovaný problematike drog v Európe.  Jeho cieľom je zdôrazniť význam prevencie v boji proti zneužívaniu drog a zároveň zvýšenie povedomia o legálnych a nelegálnych drogách.

Aj v našej škole pravidelne organizujeme rôzne aktivity, a to nielen v tento týždeň, ale počas celého školského roka. Týždeň boja proti drogám sme začali aktualizáciou informačných panelov – žiaci vytvorili veľa zaujímavých plagátov, ktoré upozorňujú na negatívne dôsledky užívania drog mladými ľuďmi. Vo viacerých triedach prebehlo množstvo zážitkových aktivít zameraných na formovanie postoja k závislostiam.

A nakoniec sme sa zúčastnili 12. ročníka kreatívnej výtvarnej súťaže zameranej na prevenciu užívania návykových látok mladistvých, ktorú organizuje  Mestská polícia Čadca s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja, v rámci Európskeho týždňa boja proti drogám.

Naši žiaci boli úspešní v kategórii stredných škôl naša škola obsadila:

  1. miesto – Vanesa Špiláková, trieda II. P
  2. miesto – Ema Kubíková, trieda I. A
  3. miesto – Adriána Rudinská, trieda V. A

Víťazom srdečne blahoželáme!

Eliška Bytčánková, III. A,

školský parlament