Spoznávame sa navzájom

V  mesiacoch november a december 2023 sa náš školský parlament zapojil do projektovej činnosti s názvom Spoznávame sa navzájom. Projekt bol podporený z programu Erasmus + v rámci projektu Udržateľnosť a kvalita participácie školských parlamentov, ktorý realizuje Rada mládeže Žilinského kraja v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom.

Naším cieľom bolo lepšie sa spoznať navzájom, zviditeľniť školský parlament a zaujať čo najväčší počet žiakov školy pre realizáciu socializačných aktivít a zlepšenie klímy v škole.

Členovia školského parlamentu sa stretávali pri teambuildingovom posedení v školskej klubovni, vytvorili novú nástenku školského parlamentu, navrhli a objednali prezentačný pult a placky z pridelených finančných prostriedkov z programu Erasmus +.

Bola to výborná skúsenosť, ako vzájomne spolupracovať v tíme a spoznávať sa navzájom. Tešíme sa na ďalšie pripravované školské aktivity, o ktorých vás budeme informovať na našej nástenke.

Lenka Kožová z V. A, predsedníčka školského parlamentu