Mikuláš v Kocke

Tradične každým rokom sa v Kocke tešíme na Mikuláša. Aj tohto roku prišiel so svojím sprievodom, zavinšovali nám, zaspievali, rozdali všetkým sladkosti a učiteľom a majstrom darovali krásne ružičky, ktoré vytvorili naši šikovní žiaci praxujúci v bufete. Ďakujem za dobrú predvianočnú náladu!

školský parlament