Vianočná akadémia v Kocke

Koniec školského roka je tradične spojený s Vianočnou akadémiou. Aj teraz sme sa tešili na vianočné vystúpenia žiakov z jednotlivých tried. Program uvádzali piatačky z hotelovej akadémie Danka Ligačová a Janka Kubačáková.

Z veľkej telocvične sa ozýval spev žiakov, s ktorými sme si spievali obľúbené vianočné piesne, žiaci z I. A triedy zahrali vydarenú scénku o Popoluške, tlieskali sme aj výbornému vystúpeniu mažoretiek Anety Kráľovej zo IV. A triedy  a Veroniky Šotkovskej zo IV. I triedy. Vianočnou hrou na flaute sa predstavila Dominika Gabrišová z III. I triedy a Adam Staník z V. A triedy nám opätovne ukázal svoje veľké nadanie na hre na heligónke. Na chvíľu sme sa zamysleli nad vianočným časom pri recitovaní dvoch básní z vlastnej tvorby žiačky Natálie Holazovej z I. I triedy, po ktorom nasledoval  vtipný vianočný kvíz, ktorý si pripravili žiaci zo IV. H triedy. Aj pani riaditeľka sa zapojila do programu a pripravila si hudobno-vedomostnú súťaž. Chceme poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na príprave Vianočnej akadémie. Uvidíme sa o rok!

členovia školského parlamentu