Odborná konferencia v Strednej odbornej škole obchodu a služieb Čadca

29. 11. 2023 sa v našej škole uskutočnila 2. odborná konferencia pod názvom Prínos programu Erasmus+ a systému duálneho vzdelávania pre podporu kvality odborného vzdelávania a prípravy pod záštitou školského parlamentu. Tejto konferencie sa zúčastnili zástupcovia Žilinského a Banskobystrického samosprávneho kraja, zástupcovia stredných odborných škôl zameraných na gastronómiu a služby z Martina, Zvolena, Žiaru nad Hronom, Dolného Kubína a Strednej odbornej školy podnikania v Žiline, ako aj zástupcovia z radov zamestnávateľov. Naša škola spolupracuje s viacerými samosprávami, a preto nás veľmi potešila účasť aj podnetné vystúpenie PaedDr. Juraja Hlavatého, starostu obce Zborov nad Bystricou.

Konferencia bola pre našu školu jedinečnou príležitosťou na disemináciu skúseností žiakov, pedagógov a zamestnávateľov so systémom duálneho vzdelávania a programom Erasmus+.

Adriana Rudinská, účastníčka konferencie a Lukáš Turiak, člen školského parlamentu