Európsky deň jazykov

Pri príležitosti EDJ sme realizovali pestrý program aktivít, zameraných na zážitkové, neformálne učenie sa cudzieho jazyka.

V úvode vystúpili žiaci školského parlamentu v krátkom rozhlasovom pásme, v ktorom vysvetlili jedinečnosť tohto sviatku a dôležitosť formovania multikultúrneho povedomia v európskom priestore. Následne si žiaci tried I. P a IV. I v príjemnom knižničnom prostredí pozreli dokumentárny film o svetovej literatúre 20. storočia, zúčastnili sa prednášky o význame cudzích jazykov a výstavy cudzojazyčnej literatúry. Zároveň sa naučili vyhľadávať literatúru prostredníctvom knižničnej databázy. Ostatní žiaci si pozreli dokumentárnu snímku S tebou ma baví Slovensko o turistických atrakciách našej krajiny z pohľadu zahraničného návštevníka. Po jej ukončení žiaci absolvovali kvíz. Žiaci V. A triedy pripravili v anglickom jazyku pre svojich spolužiakov prezentáciu krajín EÚ so zameraním na cestovný ruch, spojenú s niekoľkými aktivitami.

Spestrením na záver bol film Barbie v anglickom jazyku v Dome kultúry v Čadci.

Ing. Slavka Jašurková