Školský parlament v úlohe koordinátorov

Pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu si členovia školského parlamentu zo IV. A triedy pripravili workshopovo – diskusnú aktivitu pre prvákov hotelovej akadémie.

Na úvod sa každý predstavil a povedal svoju typickú vlastnosť, ktorá ho najviac vystihuje.

Po zoznámení nasledovala hra gordický uzol, ktorej úlohou bolo vyslobodiť sa zo zamotaných rúk. Po krátkej hre nasledoval Belbinov test tímových rolí. V tomto teste prváci zistili, akú tímovú rolu zastávajú pri riešení projektov. Najviac sa ukázali ako tímoví hráči dokončovatelia detailov a formovači úloh.

Belbinov test nám pomohol zoradiť prvákov do štyroch skupín. Projektová práca v skupine bola zameraná na správne priradenie charakteristiky, mien a fotografií osobností spojených so 17. novembrom 1989, ako aj na nakreslenie symbolov Nežnej revolúcie. Na záver sme si jednotlivé projekty skontrolovali a odprezentovali.

Prvákom sa spoločná aktivita veľmi páčila, všetci spolupracovali pri tvorení projektu, no najviac sa zabavili pri hre gordický uzol, pri ktorej zistili, aká je dôležitá spolupráca a súdržnosť v tíme.

Pre nás to bola takisto skvelá skúsenosť pracovať ako koordinátori s mladším žiakmi. Veľmi sa snažili, boli šikovní a tvoriví. Veď posúďte sami ich prácu na nástenke školského parlamentu.

Michal Gavlák a Aneta Kráľová, členovia školského parlamentu