2023/2024

2022/2023

SOŠ obcchodu a služieb Čadca

2021/2022

SOŠ obcchodu a služieb Čadca

2020/2021

SOŠ obcchodu a služieb Čadca

2019/2020

SOŠ obcchodu a služieb Čadca

2018/2019

SOŠ obcchodu a služieb Čadca

2017/2018