2022/2023

V školskom roku 2022/2023 škola získala Akreditáciu na Erasmus. Národnou agentúrou bol akceptovaný projekt Získavanie odborných zručností zameraných na využívanie eco-friendly inovácií  prostredníctvom eko, natur produktov v odboroch kozmetik a kaderník. Jeho cieľom je získavanie odborných zručností zameraných na využívanie eco-friendly inovácií pri ošetrení pleti a v oblasti ošetrenia a regenerácie vlasov a vlasovej pokožky s využitím eko, natur produktov.

V školskom roku 2022/2023 škola realizovala výberové konanie žiakov, výberové konanie sprevádzajúcich učiteľov a prípravnú fázu projektu. Realizačná fáza projektu, priamy výkon odbornej praxe žiakov v kozmetických a kaderníckych prevádzkach, bude prebiehať v školskom roku 2023/2024. Aktivity žiakov sa uskutočnia v dvoch termínoch

( september/ október 2023 a máj/ jún 2024) v portugalskej Brage.

Výberové konanie

Kritéria_vyberu_I.mobilia

Zoznam žiakov I. mobilita

Zoznam pedagógov- sprevádzajúce osoby

Predprípravná fáza

V rámci prípravnej fázy sa uskutočnilo stretnutie riaditeľky školy Ing. Ľudmily Verčimákovej, zástupkyne školy Ing. Martiny Sloviakovej so zástupcami partnerskej organizácie Bragamob.

Program stretnutia: 27. – 29. august – prehliadka mesta Porto, okolitých miest- návrhy na kultúrny program účastníkov mobility, stretnutia s manažérmi Tiago Costa a Tiago Fonseca, agentúrou Braga mob, mentormi kozmetických a kaderníckych salónov, ktorí budú zodpovední za prijatie a monitoring žiakov, diskusia o úlohách, príprava dokumentácie,  návšteva ubytovacieho zariadenia  a monitorovanie podmienok.