Celoštátna súťaž v darčekovom balení

20. 3. 2024 sa konal v Bratislave 18. ročník celoštátnej súťaže v darčekovom balení s medzinárodnou účasťou. Našu školu reprezentovala žiačka Sára Pošteková zo IV. I triedy. Zúčastnilo sa 18 škôl z celého Slovenska a Česka s počtom 29 súťažiacich. Súťaž sa skladala z troch súťažných tém. Prvá téma bola Oslava života, druhá téma Výročie školy a tretia téma Aj my sme súčasťou Európskej únie. Súťaž sa zamerala na prezentáciu a konfrontáciu vedomostí a zručností žiakov, rozvoj tvorivosti a uplatňovanie vlastných nápadov a estetického cítenia, nadviazanie nových priateľstiev medzi žiakmi a na výmenu skúseností medzi pedagogickými pracovníkmi.

Žiačka Sára Pošteková sa umiestnila v striebornom pásme.

Miriam Čimborová, MOV