Odborné exkurzie

8. marca 2024 sa naše triedy I. A, I. D a III. A zúčastnili exkurzie v Trenčíne. Navštívili sme spoločnosť OLD HEROLD a na vlastné oči sme tak mali možnosť vidieť, ako výroba liehovín prebieha. Taktiež sme sa dozvedeli informácie o histórii liehovarníctva na Slovensku. Ďalšie kroky nás zaviedli k spoločnosti Mlyn Trenčan, ktorý pre nás melie múku už 20 rokov. Spoznali sme výrobu múky od prevzatia obilia až po balenie a odvoz. Zistili sme, že Mlyn Trenčan má chránené označenie MÚKA NAD ZLATO a nemôže ju nikto iný používať. Exkurzia bola pre nás zážitkom. Prepojili sme tak teóriu s praxou.

Bytčánková Eliška,  III. A