TURIEC INTERNATIONAL BARTENDER CUP 2024

15. 2. 2024 sa uskutočnila medzinárodná barmanská súťaž v Martine, na ktorej našu školu reprezentovala študentka II. A triedy odboru hotelová akadémia Martina Šedová pod vedením Bc. Zuzany Dankovej. Na súťaži sa zúčastnilo 33 súťažiacich z 18 stredných škôl nielen zo Slovenska, ale aj z Českej republiky, Cypru a Španielska.

Hlavnou ingredienciou každého nápoja bol GIN od spoločnosti OLD Herold a sirup spoločnosti MONIN. Každý súťažiaci mal 6 minút na to, aby pripravil 3 porcie svojho nápoja a stihol ich aj naservírovať.

Zároveň sme videli prezentáciu od spoločnosti OLD Herold, ktorá bola doplnená degustáciou. Neskôr sme si pozreli veľmi poučné a inšpiratívne vystúpenie oceňovaného slovenského barmana Petra Marcinu, ktorý všetkým priblížil Mirror Bar v Bratislave.

Žiačka sa umiestnila v striebornom pásme. Ďakujeme jej za vzornú reprezentáciu školy.

MOV Bc. Zuzana Danková