Výsledky olympiád

V mesiacoch október – december prebehli v našej škole olympiády rôzneho zamerania s nasledovným umiestnením:

Olympiáda o verejnej správe sa konala 19. 10. 2023 online a zúčastnili sa žiaci II. A.

Olympiáda o Európskej únii sa uskutočnila 23. 10. 2023 online a súťažila III. I trieda.

Olympiáda v anglickom jazyku sa konala 27. 11. 2023 a zúčastnilo sa 34 žiakov.

kategória 2A

 1. Romana Klieštiková, II. A
 2. Pavlína Mročková, I. A
 3. Alexandra Perďochová, I. A

kategória 2B

 1. Aneta Kubíková, IV. A
 2. Michal Gavlák, IV. A
 3. Filip Šimášek, IV. A

Víťazi postupujú do okresného kola.

Olympiáda v nemeckom jazyku sa konala 27. 11. 2023 a zúčastnilo sa 12 žiakov.

kategória 2B

 1. Branislav Gomola, V. A – postup do okresného kola
 2. Michal Gavlák, IV. A – postup do okresného kola
 3. Lucia Pohančeníková, V. A

Olympiáda ľudských práv prebehla 6. 12. 2023 s počtom zúčastnených žiakov 14.

 1. Nikola Baculová, V. A – postup do krajského kola
 2. Nikola Hanidžiarová, I. I
 3. Lea Martinkovičová, Barbora Mitáčová, I. I

Olympiáda kritického myslenia sa konala 12. 12. 2023 a zapojili sa triedy III. D a I. K.

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry sa uskutočnila 14. 12. 2023 a zapojilo sa 21 žiakov.

kategória A

 1. Branislav Gomola, V. A – postup do krajského kola
 2. Sabína Korduláková, V. A
 3. Katarína Halvoníková, V. A

kategória B

 1. Andrea Sihelníková, II. I
 2. Veronika Urbaníková, II. I
 3. Vanessa Cyprichová, II. A