Imatrikulácia našich prvákov

2. novembra 2023 prebehla v našej škole spoločná slávnostná imatrikulácia prvákov všetkých študijných a učebných odborov, ktorú si pre nich pripravili žiaci V. ročníka študijného odboru hotelová akadémia. V tento deň sa školská telocvičňa premenila na veselý cirkus. Aby boli prváci prijatí do CECHU ŠTUDENSTSKÉHO, museli splniť niekoľko zábavných, hoci aj trochu problematických disciplín, Ako sa ukázalo, všetky zvládali bez problémov. Na záver programu zložili slávnostný sľub, v ktorom sľúbili vernosť a poslušnosť našej škole. Veríme, že si prváci užili zábavný program a užili si tento deň naplno.

Žiaci V. A