COVP pre obchod, gastronómiu, hotelierstvo a cestovný ruch

Dňa 17. mája 2023 SOŠ O a S Čadca slávnostne otvorila za prítomnosti predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej, primátora mesta Čadca Mateja Šimáška, zástupkyne primátora Čadce a poslankyne Žilinského samosprávneho kraja Anny Belousovovej, riaditeľa Školského inšpekčného centra Žilina Tibora Lukácsa, zástupcu Republikovej únie zamestnávateľov Petra Šoltésa, riaditeľky Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca Danky Jašurkovej, predsedu územnej školskej rady Žilinského samosprávneho kraja Milana Váleka, zástupkyne odboru školstva a športu ŽSK, členov rady školy a rady rodičov a zástupcov systému duálneho vzdelávania a zamestnávateľov Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre obchod, gastronómiu, hotelierstvo a cestovný ruch.

Veríme, že Centrum prispeje k rozvoju regiónu, k udržaniu zamestnanosti, ku kultúre a skvalitneniu života obyvateľstva poskytovaním odborných služieb.