Moje financie

Dňa 31. 03. 2023 sa uskutočnila školská súťaž z oblasti finančnej gramotnosti. Súťažili  žiaci prvých ročníkov študijných odborov. Úlohy boli zamerané na riešenie úloh z finančnej matematiky, ale aj na úlohy súvisiace s finančnou gramotnosťou v bežnom živote.  Súťažiaci sa potrápili s 20  úlohami.  Niektorí ich zvládli  výborne (70% – 60% správnych odpovedí), ale našli sa aj takí, ktorí majú v tejto oblasti slabé vedomosti. Traja  najlepší  boli ocenení diplomom:

  1. miesto: Tamara Babuliaková – I. A
  2. miesto: Samuel Suran – I. I
  3. miesto: Štefan Muráň – I.

Mgr. Iveta Chilá