Exkurzia v Štátnom archíve v Čadci

Dňa 14. apríla sa žiačky IV. I triedy študijného odboru pracovník marketingu zúčastnili exkurzie v Štátnom archíve v Čadci.

Pracovníčka archívu Mgr. Anna Mitková nám veľmi zaujímavo porozprávala o príjme a triedení písomností, o ich označovaní, ukladaní a archivácii. Prakticky nám ukázala evidovanie písomností. Mali sme možnosť nahliadnuť do historicky veľmi cenných matričných kníh, zbierok týždenníkov aj denníkov a tiež zachovaných kníh v latinskom aj maďarskom jazyku. Veľmi vzácne sú dochované fotografie a mapy nášho mesta z dávnej histórie. Žiačky boli očarené krásnym písmom a kresbami vtedajších matrikárov, kronikárov a tiež uvedenými zápismi. Táto exkurzia bola veľmi zaujímavá.

Bc. Mária Králiková, MOV