Zmúdreli sme

V tomto školskom roku sa trieda II. P zapojila do rozvojového programu Zmúdri do škôl. Tento program je rozdelený do rôznych modulov. Žiaci absolvovali modul z finančnej gramotnosti a prípravy na budúcnosť v oblasti hľadania práce, pokračovania v štúdiu a zvládania náporu povinností. Kurzy oživili vyučovanie zábavnou formou a jazykom, ktorý je žiakom blízky. Nielen poučky, ale aj diskusie o daných témach a reálne príklady z praxe obohatili vyučovanie. Po úspešnom absolvovaní dostali žiaci diplomy.

Ing. Mária Janíčková