Deň učiteľov v našej škole

Každoročne si 28. marca, v deň výročia narodenia učiteľa národov Jana Amosa Komenského, pripomíname Deň učiteľov. Sviatok je oslavou všetkých pedagogických zamestnancov, ktorých práca je poslaním a zaslúžia si poďakovanie za trpezlivosť, obetu a odovzdávanie  poznatkov.

Pri príležitosti tohto sviatku  si pedagógovia školy Mgr. Nataša Krulikovská, Mgr. Anna Koptáková a Bc. Anna Čierňavová prevzali z rúk pani riaditeľky Ing. Ľudmily Verčimákovej ocenenie za rozvoj školy a za aktívnu výchovno-vzdelávaciu prácu  Plaketu J. A. Komenského.

Žiaci našej školy krátkym kultúrnym programom vyjadrili poďakovanie učiteľom  a majstrom odbornej výchovy, ktorí svojou prácou prispievajú k rozvoju vzdelanosti mladej generácie.