Súťaž v darčekovom balení tovaru

22. 3. 2023 sa v Bratislave konal 17. ročník Celoštátnej súťaže v darčekovom balení tovaru s medzinárodnou účasťou.

Cieľom súťaže bola prezentácia a konfrontácia vedomostí a zručností žiakov, rozvoj tvorivosti a uplatňovanie vlastných nápadov a estetického cítenia.

V konkurencii 24 súťažiacich zo sedemnástich stredných škôl zo Slovenskej a Českej republiky sa žiačka Sára Pošteková z III. I triedy umiestnila na 6. mieste.

Žiačka súťažila v troch témach v časovom limite 30 minút na každú tému:

  1. Darček pre kamaráta na tému Zdravý životný štýl
  2. Balíček pre šibača
  3. Ponuka dňa na tému Čaro dreva

Sáre vyjadrujem poďakovanie za zodpovednú prípravu a vzornú reprezentáciu školy.

Bc. Králiková Mária, MOV