Súťaž v účesovej tvorbe na tému Účes na ples inšpirovaný Grammy

V mesiaci február sa konala školská súťaž v účesovej tvorbe, do ktorej sa zapojili žiaci z odborov kaderník a vlasová kozmetika. Žiaci tvorili účesy na pracovisku praktického vyučovania a hlasovanie prebiehalo online prostredníctvom Edupage a Instagramu. 

Na 1. mieste sa umiestnila Adela Bátorková z II. K.

Na 2. mieste sa umiestnila Alžbeta Kupšová  z III. K.

3. miesto s rovnakým počtom hlasov získali žiačky Beáta Brandisová z II. P  a Karina Mosorová z III. K. 

Karina Mosorová získala aj cenu Instagramu.

Ceny do súťaže od značky Wella opäť venovala firma Sirowa Slovakia.

Žiačkam blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšej tvorbe.

Mgr. Mária Trúchla