Získanie Akreditácie na Erasmus

Zapájanie sa do rôznych projektov je pre našu školu prioritou. Pravidelne participujeme v projektoch programu Erasmus+, tento rok sa nám podarilo pripraviť úspešný  projekt  Akreditácie v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, čím sme získali možnosť plnohodnotne a zjednodušenou formou  využívať všetky možnosti a výhody programu Erasmus+ do roku 2027.

Výhody akreditácie:

Akreditácia umožní škole realizovať mobility žiakov, pedagogických zamestnancov a zaručuje škole pravidelné získanie finančných prostriedkov na realizáciu jednotlivých aktivít v širšom časovom horizonte.