2020/2021

1) V oblasti odborného vzdelávania a prípravy

V školskom roku 2020/2021 sa realizovala prvá mobilita projektu

Kreativita a inovácie v odbornej príprave mladých gastronómov a kaderníkov na budúce povolanie

Hlavnými cieľmi projektu je prehĺbiť odborné kompetencie, najmä odborné zručnosti, získať nové kompetencie z prípravy španielskych dezertov, koláčov a cukroviniek a v príprave špecialít stredomorskej kuchyne, prehĺbiť odborné kompetencie, najmä odborné zručností, získať nové kompetencie v tvorbe pánskych a dámskych účesov a starostlivosti o pánskeho zákazníka.

Termín realizácie: 1. 7. – 29. 7. 2021

Miesto realizácie: Barcelona, Španielsko

1. júla 2021 v rámci projektu s názvom:  Kreativita a inovácie v odbornej príprave mladých gastronómov a kaderníkov na budúce povolanie, vycestovalo  15 žiakov študijného odboru hotelová akadémia, kuchár, vlasová kozmetika  a jedna majsterka odbornej výchovy v odbore kaderník na  prvú mobilitnú aktivitu  do španielskej Barcelony. Účastníci  sa veľmi tešia, že získajú cenné skúsenosti a množstvo zážitkov vďaka programu Erasmus+.

Kriteria_vyberu.pdf

Zoznam_ziakov_I._mobilita.pdf
Naše_skusenosti_Barcelona.pptx

Profesijný rozvoj osobnosti mladého gastronóma ako súčasť poslania a vízie odbornej školy

Z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenou pandémiou Covid-19 sa mobility daného projektu presunuli na školský rok 2021/2022.

2) V oblasti školského vzdelávania

Moderná škola vo svete bezpečných digitálnych technológií

Cieľom je nadobudnúť nové vedomosti, zručnosti a kompetencie z oblasti IKT.

Z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenou pandémiou Covid-19 sa mobilita presunula na školský rok 2021/2022