2018/2019

V školskom roku 2018/2019 sa realizovali 2 projekty:

1. V oblasti odborného vzdelávania a prípravy

Kvalita odborného vzdelávania a prípravy mladých gastronómov otvára brány európskeho trhu práce

Ciele projektu: 

  • v študijnom  odbore 6323 K hotelová akadémia, 6445 K kuchár – prehĺbiť odborné kompetencie, najmä odborné zručnosti, získať nové kompetencie z prípravy  špecialít talianskej kuchyne  a špecifík organizácie práce vo výrobnom stredisku talianskych prímorských  hotelov,
  • v  študijnom  odbore 6323 K hotelová akadémia, 6444 K čašník, servírka – prehĺbiť odborné kompetencie, najmä odborné zručnosti, získať nové kompetencie z formy predaja  špecialít talianskej kuchyne  a špecifík organizácie práce  v obsluhe v talianskych prímorských hoteloch.

Naplánovaná dĺžka trvania mobility jednotlivých turnusov je 30 dní.

Účastníkmi jednotlivých turnusov bude 15 žiakov prvého a druhého  ročníka  študijných odborov hotelová akadémia, kuchár, čašník a servírka, ktorí budú vybraní na základe presných kritérií výberového konania.

Termín realizácie:

I. mobilita 16.8.2018 – 16.9.2018 

II. mobilita 4.7.2019 – 4.8. 2019

Miesto realizácie: Kalabria, Taliansko

I. Mobilita

Internacionalizácia Strednej odbornej školy obchodu a služieb Čadca

Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca odkrývala prostredníctvom programu Erasmus+ tajomstvá talianskej gastronómie

Program Erasmus+, zameraný na vzdelávanie mladých ľudí, ponúka každoročne slovenským školám príležitosť integrácie v európskom priestore. V rámci cestovania a spoznávania cudzokrajných kultúr majú mladí ľudia možnosť rozvíjať svoje schopnosti, všeobecné vedomosti, odborné zručnosti, ako aj multikultúrne povedomie a stať sa tak plnoprávnymi občanmi, vysokokvalifikovanými odborníkmi a novou perspektívou Európskej únie.

SOŠ obchodu a služieb v Čadci v pôsobnosti zriaďovateľa Žilinského samosprávneho kraja sa v školskom roku 2018/2019 po druhýkrát úspešne zapojila do programu Erasmus+ s názvom Kvalita odborného vzdelávania a prípravy mladých gastronómov otvára brány európskeho trhu práce.V termíne od 16. 08. do 16. 09. 2018 sa prvá skupina 15 žiakov II. a III. ročníka študijného odboru hotelová akadémia zúčastnilo odbornej stáže v luxusných hoteloch na pobreží Iónskeho mora talianskeho regiónu Kalábria. Počas štyroch týždňov sa pod vedením odborných tútorov oboznamovali s prípravou špecialít talianskej kuchyne a špecifikami obsluhy v štvorhviezdičkových  hoteloch v zálive Squillace, a to vo Villa Ersilia, nachádzajúcej sa v centre mesta Soverato, a Aquilia Resort, vybudovanom v mestečku Badolato Marina. Hotely preslávené svojou kulinárskou ponukou regionálnych talianskych špecialít boli ideálnym prostredím, v ktorom mali žiaci školy možnosť rozvíjať svoje odborné vedomosti a zručnosti a zoznámiť sa s čarom talianskej pohostinnosti. Neskrývané nadšenie absolventov mobility a ich rastúci záujem o svet gastronómie a hotelierstva prezentovali ostatným žiakom školy na spoločných workshopoch. Prezentácia talianskej kuchyne, zaujímavé receptúry, poznatky týkajúce sa správnej komunikácie s hosťom, ako aj práce v medzinárodnom tíme, prezentácia odborných zručností týkajúcich sa rôznych spôsobov obsluhy hosťa pri podávaní raňajok, obedov a večerí, baristiky a someliérstva oslovili široké rady žiakov školy a motivovali ich k aktívnemu  sebavzdelávaniu, čo je jedným z hlavných cieľov realizácie zahraničných mobilít.

Okrem odborných poznatkov žiaci spoznali taliansku kultúru, jazyk, tradície, históriu i súčasný život v rámci osobného voľna a niekoľkých fakultatívnych výletov. Na pobreží Tyrhenského morasi pozreli jedno z najnavštevovanejších miest Kalábrie, Tropeu, často označovanú za „perlu Kalábrie“, ako aj Pizzo, mestečko preslávené svojou originálnou zmrzlinou Tartufo (oriešková zmrzlina plnená tekutou čokoládou a obalená kakaom). Na pobreží Iónskeho mora navštívili hlavné mesto regiónu Kalábria, Catanzaro a starobylú dedinu Badolato, týčiacu sa nad rovnomenným prímorským centrom Badolato Marina.

Realizácia tohto projektu, spolufinancovaného zo zdrojov Európskej únie, výrazne prispela k zvýšeniu kvality odborného vzdelávania, prípravy žiakov a zamestnancov školy, ako aj profesijnej uplatniteľnosti žiakov v budúcom zamestnaní na európskom trhu práce.

Svoje skúsenosti a poznatky budú absolventi mobility prezentovať širokej verejnosti počas Dňa otvorených dverí SOŠ obchodu a služieb Čadca a Dňa talianskej kuchyne, realizovaných v školskom zariadení praktického vyučovania, reštaurácie Beskyd.

Na záver niekoľko postrehov absolventov mobility v Kalábrii.

Simona Bilíková, II.A, Aquilia Resort:

„V Taliansku sa mi páčilo všetko od kultúry, jedla až po samotných ľudí, ktorí tam žijú.Naučila som sa základy taliančiny, ktorá sa mi veľmi zapáčila. Získala som veľa nových zručností, priateľov a zažila veľa pekných chvíľ. Užívala som si každý jeden deň a som naozaj šťastná, že som sa mohla zúčastniť tohto projektu. Bol to pre mňa neopísateľný zážitok a budem naň spomínať len v dobrom. Dúfam, že sa mi ešte niekedy naskytne príležitosť vrátiť sa do Talianska. Na konci školského roka absolvuje túto mobilitu druhá skupina mojich spolužiakov. Keby som mohla, hneď by som sa k nim pripojila.“

Monika Bajáková, II.A, Aquilia Resort:

„Pobyt v Taliansku bol môj najkrajší zážitok. Naučila som sa mnoho vecí, spoznala milých ľudí a užila si kopu zábavy. Mala som super kolektív, pomáhali sme si v každej situácii a naučili sme sa samostatnosti. Som rada, že mi bola ponúknutá takáto príležitosť. Určite ju odporúčam aj ostatným žiakom.“

Lucia Jašurková, II.A, Villa Ersilia:

„Taliansko ma ako krajina veľmi oslovila, či už kultúrou, zvykmi, jedlami alebo tradíciami. Som veľmi vďačná za túto príležitosť. Spoznala som mentalitu Talianov, naučila sa veľmi veľa nových vecí, ktoré určite využijem v praxi a celkovo v živote. Túto skúsenosť považujem zatiaľ za najlepšiu v mojom živote, pretože som spoznala množstvo ľudí, nadviazala nové kontakty a kamarátstva, ktoré budem mať ešte dlho v pamäti. Keby som mohla, neváhala by som a ostala v tomto čarovnom prostredí ešte dlhšie. Najväčšie pozitívum však vidím v tom, že som si zdokonalila anglický jazyk, získala základy talianskeho jazyka a viem, že ak sa v budúcnosti odhodlám do Talianska vrátiť, poznám tam ľudí, na ktorých sa môžem obrátiť. Myslím, že tie slzy na konci pobytu hovoria za všetko.“

Barbora Škripková, II.A, Villa Ersilia:

„Myslím, že náš pobyt v Taliansku mal mnoho stránok. Naučila som sa veľa nového a taktiež zdokonalila už osvojené. Zaujala ma povaha Talianov, ktorí mali vždy na všetko čas. Zažili sme tu veľa vtipných a zábavných okamihov, hoci, nie vždy to bolo pre nás ľahké. Najmä odlúčenie od rodiny bolo ťažšie znesiteľné. Časom sme však zistili, že zamestnanci hotela sa stali našou druhou rodinou, od ktorej sa nám tiež odchádzalo ťažko. Keby som mohla, svoj pobyt by som si predĺžila.

Taliansko je preslávené výbornou zmrzlinou odporúčame aj zmrzlinu Tartufo, ako jedlo, za ktorým sa naozaj oplatí cestovať. Zmrzlina s prekvapením vo vnútri vás očarí na talianskej Kalábrii

Veľké ĎAKUJEME od nás, všetkých absolventov mobility, patrí pani riaditeľke školy Ing. Ľudmile Verčimákovej, ako aj projektovému tímu Ing. Martine Sloviakovej a PhDr. Andrei Mravcovej, ktorých chuť a odhodlanie pootvoriť nám, žiakom školy, dvere do Európy, bolo korunované úspešnou realizáciou tejto mobility. Dúfam, že sa tam ešte niekedy vrátim.

Villa Ersilia, Soverato

Aquilia Resort, Badolato

Vyhodnotenie

II. Mobilita

V rámci druhej mobility sa 10 žiakov II. A a 5 žiakov II. H zúčastnilo mobilitnej stáže v prímorských hoteloch v talianskom regióne Kalábria, kde sa pod vedením odborných tútorov a pedagogických zamestnancov našej školy oboznamovali s prípravou špecialít talianskej kuchyne a so špecifikami obsluhy v hoteloch Aquilia Resort a Villaggio Sporting Calabria. Tieto destinácie boli ideálnym prostredím, v ktorom žiaci rozvíjali odborné vedomosti a zručnosti. Pracovali pod vedením šikovných a skúsených šéfkuchárov, pomáhali pri príprave jedál a naučili sa, ako správne pokrmy dochucovať a esteticky podávať. V neposlednom rade si overovali zručnosti pri obsluhe hotelových hostí počas raňajok, obedov a večerí. Prácu hodnotili ako veľmi pestrú a podnetnú.

Žiaci spoznávali popri pracovným povinnostiam aj taliansku kultúru a históriu. V rámci fakultatívnych výletov navštívili stredoveké mestečko Badolato, mesto Tropea, ktoré je považované za perlu regiónu Kalábria, a pochutnali si na pravej talianskej zmrzline v mestečku Pizzo.

Projektové aktivity žiakov boli zavŕšené Dňom talianskej kuchyne, v rámci ktorého absolventi mobility prezentovali nadobudnuté zručnosti. Pri tejto príležitosti žiaci pripravili typické talianske menu. Pozostávalo z aperitívu, ktorým boli preslávené talianske nápoje Grappa a Amaro Del Capo, z predjedla bruscetta s krevetami na citrónovo-zázvorovej omáčke, z minetrone polievky, zo špagiet s cesnakovým pestom a vyprážaných kalamárov. Chýbať nesmel ani dezert, a to  smotanovo-piškótová tortička s ovocným želé.

Pokrmy talianskej kuchyne všetkým chutili. Pozvaní hostia, členovia projektového tímu školy, ako aj zákazníci vyjadrili spokojnosť s myšlienkou predstaviť talianske kulinárstvo ľuďom v regióne Kysúc. Veríme, že po úspešnom Dni španielskej kuchyne, zorganizovanom v máji 2018, a tohtoročnom Dni talianskej kuchyne škola pripraví aj v budúcnosti prezentáciu ďalšej medzinárodnej kuchyne.

Deň TALIANSKEJ KUCHYNE v reštaurácii Beskyd 21. augusta 2019

2. V oblasti školského vzdelávania

Projektový manažment interkultúrnych výmenných projektov v Európe

Cieľom projektu bolo nadobudnutie nových vedomostí, zručností a kompetencií z oblasti    projektového manažmentu, spoznanie nových projektových partnerov z rôznych európskych krajín, ale aj skvalitnenie a zintenzívnenie projektovú činnosť školy, čo prispeje k internacionalizácii školy.

Termín realizácie:  7.10.2019 – 12.10.2019

Miesto realizácie:  Heraklion, Kréta

Stredná odborná škola obchodu a služieb sa už tretí rok aktívne zapája do realizovania medzinárodných projektov na európskej úrovni v rámci programu Erasmus+. Medzi strategické ciele školy patrí kvalita odborného vzdelávania a prípravy žiakov a zamestnancov školy s cieľom spolupracovať  so zahraničnými inštitúciami, ktoré sú na vysokej odborno-profesijnej úrovni. Týmto spôsobom získavame skúsenosti, odborné vedomosti, zručnosti a možnosti pre uplatnenie sa na európskom trhu práce. Jedinečnou príležitosťou pre postupné naplňovanie tohto cieľa bola účasť dvoch členiek projektového tímu školy, PhDr. A. Mravcovej a Ing. M. Sloviakovej, na odbornom seminári s názvom Projektový manažment interkultúrnych výmenných projektov v Európe.

Program celoživotného vzdelávania sa konal v dňoch 7. – 12. 10. 2018  na Kréte, v hlavnom meste Heraklion. Projektu sa zúčastnilo 49 účastníkov z Nemecka, Belgicka, Fínska, Maďarska, Dánska, Švédska, Chorvátska a Slovenska.

Rámcový program kurzu obsahoval tieto časti:

  • teoretickú časť zameranú na metodiku tvorby projektov. Lektori s dlhoročnými skúsenosťami prednášali účastníkom aktuálne témy spojené s jednotlivými etapami projektovej činnosti. Ich prednášky boli doplnené konkrétnymi príkladmi a vlastnými skúsenosťami z praxe.
  • praktickú časť realizovanú prostredníctvom práce vo workshopoch. Účastníci vytvorili niekoľko medzinárodných tímov s cieľom nadviazania spolupráce a vzájomnej výmeny skúseností a informácií. Finálnym produktom každej skupiny bol projekt, ktorý členovia skupiny pripravili. My sme boli v skupine s kolegami zo strednej odbornej školy z Nemecka. Náš projekt s názvom Jobshadowing in Englishteaching in a Slovak school je príležitosťou položiť základy vzájomnej spolupráce medzi oboma strednými odbornými školami.
  • exkurzie zamerané na poznávanie kultúrneho a historického dedičstva Grécka. Navštívili sme ruiny starobylého paláca v Knosse, ktorý je zaradený medzi sedem divov sveta. Pozreli sme si nielen starobylé centrum Heraklionu, ale aj súčasné modernejšie centrum s množstvom krásnych zákutí, stredovekým prístavom a nádhernými pravoslávnymi chrámami.
  • prezentácie jednotlivých krajín v rámci tematicky zameraných medzinárodných večerov. Ako zástupcovia Slovenska sme pripravili pútavú prezentáciu krajiny spojenú s ochutnávkami gastronomických špecialít krajiny.

Prostredníctvom získaných poznatkov sme nadobudli nové vedomosti, zručnosti a kompetencie z oblasti projektového manažmentu. Seminár bol jedinečnou možnosťou spoznať nových potencionálnych projektových partnerov z rôznych európskych krajín, čím sa vytvára možnosť skvalitniť a zintenzívniť projektovú činnosť školy. Svojou účasťou sme reprezentovali nielen školu, ale aj krajinu.