Medzinárodný deň žien

Medzinárodný deň žien je sviatkom žien a boja za ich rovnoprávnosť. Je medzinárodne rešpektovaným sviatkom, ktorý zaviedla OSN ako pripomienku štrajku newyorských krajčírok z roku 1908. Pripadne každoročne na 8. marca.

Pri tejto príležitosti žiaci prvého ročníka odboru vlasová kozmetika obdarovali kvetinou klientky, ktoré navštívili náš salón na pracovisku praktického vyučovania.

Touto akciou chceme viesť mladých ľudí k úcte k ženám, pripomínať im ich dôležitosť a úlohu v spoločnosti.

Klientky odchádzali s krásnymi účesmi, ale aj s dobrým pocitom.

Mgr. Mária Trúchla