6. ročník celoštátnej súťaže

Ekonomická olympiáda  je celoslovenská súťaž v znalostiach z ekonómie a financií, ktorá je určená študentom stredných škôl.

Cieľom súťaže je vyhľadávať medzi slovenskými stredoškolákmi nadaných budúcich ekonómov a následne ich podporovať v rozvoji, vytvoriť im dobrý odrazový mostík pre ďalšie štúdium, prax a kariéru.

Súťaž pozostáva z troch kôl. V týždni od 5. 12. 2022 do 16. 12. 2022 prebiehalo online formou školské kolo, do ktorého sa zapojilo spolu 52 žiakov našej školy z I. P, III. I, IV. I, IV. A a I. A triedy.

Do krajského kola súťaže, ktoré sa uskutočnilo 14. 2. 2023 v priestoroch Žilinskej univerzity v Žiline, postúpila na základe výsledkov Klaudia Galuščáková, V. A.

Výsledky krajského kola budú zverejnené v priebehu mesiaca marec 2023.

Ing. Marcela Kašubová