Baristický kurz

4. 12. – 8. 12. 2023 sa konal v priestoroch reštaurácie Beskyd baristický kurz, ktorého sa zúčastnilo 17 žiakov našej školy. Prvý deň mali žiaci teoretickú časť, v ktorej spoznávali svet kávy. Druhý a tretí deň nadobúdali praktické zručnosti v príprave espressa a cappucina, vyskúšali si aj techniku latte art, čiže kreslenie kávou. 8. 12. 2023 sa konala zároveň školská súťaž, ktorej úlohou bolo pripraviť cappucino v čase 5 minút. Hodnotila sa celková prezentácia a vystupovanie žiaka, technika pri príprave a chuť nápoja. Vyhodnotení boli traja najlepší žiaci.

  1. miesto: Karolína Kubaščíková II. I
  2. miesto: Vanesa Chabrečková III. A
  3. miesto: Tatiana Behanová I. A

Kurz a súťaž organizovali Bc. Janka Poláčková a Darina Kirnová v spolupráci s baristom Marekom Svitekom.