Barmanský kurz

Po roku sa  v našej škole opäť konal barmanský kurz pod vedením skvelého inštruktora Slovenskej barmanskej asociácie Ing. Jozefa Rotha.  Naši žiaci získali základné teoretické  vedomosti a praktické zručnosti súvisiace  s prípravou miešaných nápojov a  ich zaujímavým servisom. Súčasťou kurzu bola aj degustácia najznámejších drinkov, ktoré  pripravovali žiaci. Po absolvovaní záverečnej skúšky získali certifikát SkBA platný aj v zahraničí vo všetkých krajinách, ktoré sú členmi Medzinárodnej barmanskej asociácie IBA.

Všetkým zo srdca blahoželáme a veríme, že ich barmanské umenie zaujalo.

Bc. Zuzana Danková