Praktická časť maturitnej skúšky žiakov V. A triedy hotelovej akadémie

Po dvojročnej prestávke spôsobenej protipandemickými opatreniami absolvovali žiaci V. A triedy odboru hotelová akadémia Strednej odbornej školy obchodu a služieb Čadca praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky pod názvom Reprezentačný ples. 18. 2. 2023 sa konal v Dome kultúry v Zborove nad Bystricou 21. Reprezentačný ples obce.

Reprezentačný ples otvorili starosta obce PaedDr. Juraj Hlavatý a riaditeľka Strednej odbornej školy obchodu a služieb Čadca Ing. Ľudmila Verčimáková. Témou tohtoročného plesu bol Bohoštýl. Atmosféru slávnostného otvorenia dotvárali aj žiaci V. A stvárňujúci postavy z gréckej mytológie. Slávnostný gong signalizujúci otvorenie plesu nadviazal na tradíciu plesových sezón v obci. Známa hudobná skupina z horného Považia Kortina sprevádzala hostí počas celej noci. K dobrej nálade prispelo aj vystúpenie profesionálnych tanečníkov spoločenských tancov. Žiaci si rozdelili práce do úsekov. Každý zodpovedal za úlohy, ktoré mu boli zverené.

Ekonomicko – personálny úsek zodpovedal za návrh pozvánky, plagátu, za kalkuláciu pripravovaných pokrmov a realizáciu prípravných prác.

Marketingový úsek zabezpečoval nákup surovín, prípravu menu a vhodný inventár. Žiaci kládli veľký dôraz na každý detail  pri výzdobe sály a krásne dekorovaných stolov, ktoré nadchli hostí hneď pri príchode.

Výrobný úsek pripravil chutné menu, ktoré pozostávalo z predjedla, dvoch hlavných chodov a dezertu. Ako predjedlo sa podával Apolónov košíček plnený syrovou penou a ananásovým carpacciom. Prvý chod pozostával z bohémskeho závitku so sušenou paradajkou, babyšpenátom, slaninkou a mozzarelou podávaného so šafránovou ryžou. Ako druhý chod sa servírovali Zeusove líčka na pečenom cesnaku s maslovými zemiakmi. Ako dezert sa podával Hérin hriech.

Dve barmanky prezentovali svoje zručnosti pri príprave miešaných nápojov praktickými ukážkami priamo pred zrakmi hostí, ktorí mali možnosť ochutnať drinky pripravené šikovnými žiačkami počas celého večera.

Záverom možno skonštatovať, že 21. ročník Reprezentačného plesu v Zborove nad Bystricou prebehol bez problémov, čo bolo dôkazom dôslednej prípravy všetkých žiakov V. A hotelovej akadémie. Na priebeh praktickej časti maturitnej skúšky dozerali členovia predmetovej maturitnej komisie. Druhou  časťou praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky bude obhajoba  projektu, ktorá maturantov čaká v dňoch 28. 3. – 29. – 3. 2023.

Za prípravu a realizáciu projektu Reprezentačný ples patrí veľká vďaka zástupkyni riaditeľky školy pre odborný výcvik, majstrom odborného výcviku, pedagogickým zamestnancom a žiakom V. A triedy odboru hotelová akadémia.

PhDr. Andrea Mravcová