Mikulášske balíčky

6. 12. 2023 pripravil kolektív reštaurácie Beskyd v spolupráci so žiakmi I. D, II. D a II. I odboru kuchár, čašník mikulášske balíčky pre Centrum sociálnych služieb Horelica. Pre Domov seniorov Horelica sme darovali 20 kg ovocia a žiaci napiekli a ozdobili perníčky.

kolektív reštaurácie Beskyd