Reprezentačný ples v štýle BLACK & WHITE

Tradičný Reprezentačný ples v obci Zborov nad Bystricou sa stal príležitosťou pre žiakov V. A triedy Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Čadci  študijného odboru hotelová akadémia pre vykonanie PČOZ maturitnej skúšky formou obhajoby vlastného projektu. Táto forma umožňuje lepšie a objektívnejšie zhodnotiť praktické zručnosti, skúsenosti a vedomosti z oblasti  manažmentu, marketingu, techniky obsluhy a technológie prípravy pokrmov získané počas štúdia.

22. Reprezentačný ples sa konal 3. februára 2024 v spoločenskej sále OÚ v Zborove nad Bystricou v štýle BLACK & WHITE. Ples otvorila riaditeľka školy Ing. Ľudmila Verčimáková a starosta obce Zborov nad Bystricou PaedDr. Juraj Hlavatý.

Žiaci, rozdelení do troch pracovných úsekov, pripravili kompletné menu v duchu najnovších gastronomických trendov, miešané nápoje, postarali sa o estetickú úpravu priestorov, dekoráciu stolov, obsluhu hostí a prekvapili prítomných kultúrnym zážitkom.

Na záver možno konštatovať, že 22. ročník Reprezentačného plesu v Zborove nad Bystricou prebehol nad očakávania, čo bolo dôkazom dôslednej prípravy všetkých žiakov V. A hotelovej akadémie. Na priebeh praktickej časti maturitnej skúšky dohliadali členovia predmetovej maturitnej komisie. Druhou časťou PČOZ maturitnej skúšky bude obhajoba vlastného projektu.

Za prípravu a realizáciu celého projektu patrí veľká vďaka vedeniu Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Čadci, majstrom odborného výcviku, ďalším zainteresovaným pedagogickým zamestnancom a v neposlednom rade žiakom V. A triedy študijného odboru hotelová akadémia.

Ing. Marcela Kašubová, Ing. Eva Polačková