SÚŤAŽ V LÍČENÍ NA TÉMU ĽADOVÁ KRÁĽOVNÁ

V mesiacoch december a január prebiehala školská súťaž v líčení, do ktorej sa zapojili žiačky 1. až 4. ročníka odboru kozmetik. Žiačky líčili na pracovisku praktického vyučovania. Hlasovanie prebiehalo online prostredníctvom Edupage a Instagramu.

  1. miesto získala Ema Čuboňová z II. I.
  2. miesto získala Linda Pekarová z III. I.
  3. miesto získala Barbora Kubjatková z II. I.

Žiačkam blahoželáme a prajeme veľa kreatívnych nápadov.

Mgr. Janka Smolková