Súťaž v darčekovom balení

30. 1. 2024 sa na pracovisku HM Tesco Čadca uskutočnilo školské kolo súťaže v darčekovom balení dezertu. Cieľom súťaže bolo zdokonaliť zručnosti žiačok, rozvoj tvorivosti a estetické cítenie. Členmi hodnotiacej komisie boli manažérka HM Tesco Čadca Lucia Dubovická, Nikola Čimborová, pracovníčka podpory predaja, a majsterka odbornej výchovy Miriam Čimborová. Do súťaže sa zapojili žiačky III. K triedy učebného odboru predavač a umiestnili sa nasledovne:

  1. miesto – Simona Cisáriková
  2. miesto – Nina Krkošková
  3. miesto – Alana Kapitulčinová

Miriam Čimborová, MOV