Matrix Start talent

5. 5. 2023 sa konalo finále medzinárodnej súťaže Matrix Start talent v Pardubiciach. Súťaži predchádzalo výberové kolo, do ktorého sa zapojili žiaci z Čiech a Slovenska. Našu školu reprezentovala žiačka učebného odboru kaderník z III. K triedy Alžbeta Mojteková v súťažnej disciplíne Balayge. Žiačka v silnej konkurencii podala vynikajúce výsledky. Mladých kaderníkov prišli podporiť renomovaní kaderníci z Čiech a Slovenska, ktorí im počas celej súťaže boli ochotní ponúknuť cenné rady a skúsenosti. Žiačku na súťaž pripravovala MOV Bc. Andrea Veničáková.

Mgr. Mária Trúchla