Olympijský poldeň

26. 6. 2024 sa na našej škole uskutočnil Olympijský poldeň, kde si žiaci zmerali svoje zručnosti a schopnosti v atletike, stolnom tenise, bedmintone a volejbale. V duchu olympiády 2024, ktorá sa bude konať už o pár týždňov v Paríži, športovci podali dobré výkony. Spomedzi tých najlepších získali umiestnenie títo žiaci: Atletika – chlapci: beh na 100 m a skok 1. miesto Radovan Ivánek z II. A, 2. miesto Ján Šamaj II. I, 3. miesto Štefan Muráň II. I; dievčatá: beh na 100 m a skok 1. miesto Alexandra Perďochová z I. A, 2. miesto Terézia Chilá I. D, 3. miesto Nikola Zelníková I. P. Stolný tenis – chlapci: 1. miesto Mojmír Minárik I. A, 2. miesto Martin Rendár I. A, 3. miesto Adam Michalina I. A. Bedminton – dievčatá: 1. miesto Simona Čelková I. D, 2. miesto Natália Blaščíková II. I, 3. miesto Aneta Strýčková I. D. Volejbal  MIX: 1. miesto trieda I. P, 2. miesto trieda I. A. Víťazom  srdečne blahoželáme.

Ing. Martin Slovák