Účelové cvičenie na ochranu života a zdravia

V mesiacoch máj a jún absolvovali žiaci prvých ročníkov Účelové cvičenie na ochranu života a zdravia a II. A, II. I Kurz pohybových aktivít v prírode. Cieľom bolo integrovať vedomosti a zručnosti žiakov zamerané na ochranu života a vlastného zdravia v mimoriadnych situáciách v prírode, ktoré môžu vzniknúť náhle vplyvom nepredvídaných udalostí ohrozujúcich človeka a jeho okolie. V rámci zdravotnej prípravy sa prezentovali zásady prvej predlekárskej pomoci. Zvýšenie telesnej zdatnosti žiakov v priaznivom aj  sychravom počasí sa realizovalo túrami v okolitej čadčianskej prírode a v  časti Čierne Trojmedzie, kde si žiaci „odbehli“ do Poľska a Česka. Športové a pohybové aktivity splnili nad očakávania a zostali im krásne spomienky a fotky z pobytu v prírode.

Ing. M. Slovák