SÚŤAŽ V ÚČESOVEJ TVORBE NA TÉMU PREMENA ÚČESU S PRODUKTAMI EKO, NATUR

V mesiaci máj prebiehala školská súťaž v účesovej tvorbe, do ktorej sa zapojili žiaci z odborov kaderník a vlasová kozmetika, ktorí sa zúčastnili projektu Erasmus +, ale aj žiaci, ktorým nadobudnuté zručnosti a vedomosti v ošetrovaní vlasov odovzdali. Cieľom projektu Erasmus+ bolo získavanie odborných zručností zameraných na využívanie eco-friendly inovácií v oblasti ošetrenia a regenerácie vlasov a vlasovej pokožky s využitím eko, natur produktov. Žiaci tvorili účesy na pracovisku praktického vyučovania a hlasovanie prebiehalo online prostredníctvom Edupage a Instagramu.

  1. miesto a cenu Instagramu získala žiačka z I. P Karina Mosorová.

Žiačke blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšej tvorbe.