CASSOVIA CUP 2024 – Košice

20. 03. 2024 sa uskutočnil XV. ročník medzinárodnej barmanskej súťaže junior CASSOVIA CUP 2024 – Košice, na ktorej sa zúčastnila naša študentka z II.A triedy odboru hotelová akadémia Martina Šedová.

Na súťaži sa zúčastnilo 52 súťažiacich  nie len zo Slovenska, ale aj z Maďarska, Slovinska, Česka a Chorvátska.

Talentovaní a nadaní milovníci šikovnosti kúzliť zaujímavé, farebné i voňavé drinky súťažili  v miešaní soft a long drinku  s časovým obmedzením šiestich minút na prípravu troch porcií nápoja.

Žiačka sa umiestnila v bronzovom pásme a zároveň jej ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

MOV Bc. Zuzana Danková