Prednáška – Eugen Andrew Cernan

Pri príležitosti 90. výročia narodenia astronauta Eugena Andrewa Cernana sa konala 14. 3. 2024 v Kysuckej knižnici Čadca populárno-vedecká prednáška. Hovorené slovo spojené s prezentáciou dobových fotografií z osobného života a z vesmírnych misií si pre hostí pripravil historik Kysuckého múzea Mgr. Martin Turóci, PhD. Žiaci I. I a II. I triedy tak trávili netradičnú vyučovaciu hodinu a získali poznatky o osobnosti svetového mena, ktorá mala kysucké korene. Ďakujeme za pozvanie.

Mgr. Sabelová, Mgr. Sihelníková